21 Tháng Tư 2018
Năm 2012 vừa kết thúc, đây là thời điểm các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính cho niên độ kế toán năm 2012. Làm thế nào để báo cáo tài chính không bị sai sót? Làm sao hạch toán đúng các khoản doanh thu, chi phí để sau này khi cơ quan thuế kiểm tra không bị gạt ra?.....
Số lần đọc: 263 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của DN mới thành lập, chưa đi vào hoạt động.  Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.
Số lần đọc: 409 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Khảo sát
Bạn quan tâm đến khóa học nào?


Gửi khảo sát  Xem kết quả
Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
Website counter

Phim giới thiệu hội Kế toán Tp.Hà Nội
Liên kết