28 Tháng Chín 2016
Để phát triển mạnh mẽ trong thời kì kinh tế hội nhập, doanh nghiệp Việt phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tư vào hệ thống phần mềm để quản trị điều hành là việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, e ngại lớn nhất của doanh nghiệp là chi phí đầu tư cho các hệ thống này lớn. Trước nhu cầu cần có hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả với chi phí hợp lý, Công ty Cổ phần MISA đã phát triển phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. Hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn sử dụng phần mềm này.
Số lần đọc: 24 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Năm 2012 vừa kết thúc, đây là thời điểm các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính cho niên độ kế toán năm 2012. Làm thế nào để báo cáo tài chính không bị sai sót? Làm sao hạch toán đúng các khoản doanh thu, chi phí để sau này khi cơ quan thuế kiểm tra không bị gạt ra?.....
Số lần đọc: 232 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Để phát triển mạnh mẽ trong thời kì kinh tế hội nhập, doanh nghiệp Việt phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tư vào hệ thống phần mềm để quản trị điều hành là việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, e ngại lớn nhất của doanh nghiệp là chi phí đầu tư cho các hệ thống này lớn. Trước nhu cầu cần có hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả với chi phí hợp lý, Công ty Cổ phần MISA đã phát triển phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. Hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn sử dụng phần mềm này.
Số lần đọc: 24 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của DN mới thành lập, chưa đi vào hoạt động.  Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.
Số lần đọc: 375 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Khảo sát
Bạn quan tâm đến khóa học nào?


Gửi khảo sát  Xem kết quả
Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
Website counter

Phim giới thiệu hội Kế toán Tp.Hà Nội
Liên kết