20 Tháng Sáu 2018
Ngày 26/5/2018, Hội kế toán Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VI. Đồng chí Nguyễn Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Chi hội kế toán quận Ba Đình được bầu làm Chủ tịch Hội kế toán Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VI (2018-2023).
Số lần đọc: 27 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Đầu tháng 10 và 11 năm 2012, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức 02 khóa Hội thảo mang tên ''Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công" đã thu hút gần 500 đơn vị HCSN tham gia .
Số lần đọc: 439 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2018, Hội kế toán Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VI. Đồng chí Nguyễn Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Chi hội kế toán quận Ba Đình được bầu làm Chủ tịch Hội kế toán Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VI (2018-2023).
Số lần đọc: 27 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của DN mới thành lập, chưa đi vào hoạt động.  Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.
Số lần đọc: 419 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0
Khảo sát
Bạn quan tâm đến khóa học nào?


Gửi khảo sát  Xem kết quả
Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
Website counter

Phim giới thiệu hội Kế toán Tp.Hà Nội
Liên kết