31 Tháng Năm 2023
HỘI KẾ TOÁN HÀ NỘI

Trụ sở: 38B Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.89386955

Hội Kế toán thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1727/QĐ-UB ngày 22/8/1994  của UBND thành phố Hà Nội. Hội đã trải qua 4 kỳ đại hội. Đại hội lần thứ nhất tổ chức ngày 22/9/1994 với 152 đại biểu, đại diện cho 500 hội viên chính thức của hội. Đại hội nhiệm kỳ VI diễn ra vào tháng 3/2007.

Trải qua 13 năm hoạt động và phát triển, từ 9 chi hội thành viên với 1000 hội viên năm 1997, đến nay Hội Kế toán thành phố đã có 11 chi hội thành viên, bao gồm: Chi hội ngành Tài chính, ngành giao thông công chính, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Du lịch, ngành Xây dựng, ngành Thuế, Sở Công nghiệp, Trường đại học Kinh tế Hà Nội, ngành Thương  mại, Sở Giáo dục và Đạo tạo và Liên minh hợp tác xã Thành phố, với hơn 1.500 hội viên.

Được sự quan tâm chỉ dạo của Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố, Hội Kế toán thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp chung vào công tác tài chính – kế toán của ngành. Hội đã nhận được nhiều bằng khen của Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Thành phố (từ năm 2002 đến năm 2005).

Hội Kế Toán Thành phố luôn bám sát và phấn đấu vì mục đích, tôn chỉ của Hội là tập hợp, đoàn kết các cá nhân tổ chức  hoạt động trong lĩnh vực kế toán trên địa bàn, nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của đất nước trong thời kỳ hội nhập như hiện nay.

Ban chấp hành hội nhiệm kỳ IV đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH chịu trách các mảng công việc; thành lập Văn phòng Hội để tạo điều kiện cho việc điều hành và quản lý công tác hội. Ban chấp hành hội luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học về tài chính kế toán, phối hợp và trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và trang bị kiến thức kế toán, tài chính cho cán bộ , công chức, viên chức và các đối tượng khác làm công tác kế toán trên địa bàn.

Trong hoạt động của mình, hội luôn chủ trương kết nạp thêm nhiều hội viên có chuyên môn về kế toán, làm việc trong nhiều lĩnh vực trên địa bàn để tranh thủ, phất huy sức mạnh và trau dồi kiến thức của lực lượng những người hành nghề nghề kế toán, kiểm toán trên địa bàn.

Ngoài ra, hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào, giao lưu trao đổi kinh nghiệm  nhằm giúp các hội viên học hỏi lẫn nhau, tạo không khí hòa hợp và thông cảm giữa những người làm công tác tài chính kế toán. Hội đã tổ chức được nhiều buổi tham quan, dã ngoại và hoạt động thể thao.

Trong thời gian tới, kế hoạch hoạt động của Hội Kế toán Thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Tăng cường tổ chức trang bị kiến thức tài chính, kế toán cho hội viên, người làm công tác kế toán trên địa bàn; Phát triển thêm các chi hội, thu hút hội viên, phấn đấu đến năm 2020 phát triển thêm 500 hội viên; Bên cạnh đó, các hoạt động phòng trào cũng được quan tâm để tạo không khí phấn khởi, thi đua của hội, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Liên hiệp hội khoa  học kỹ thuạt Thành phố giao và nghị quyết của Đại hội Hội Kế toán nhiệm kỳ IV (2007 – 2010) đề ra.