05 Tháng Mười 2022
Căn cứ vào Quyết định số 3318/QĐ - UBND ngày 24/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kế toán thành phố Hà Nội , căn cứ Công văn 140/CV-HKT ngày 16/8/2018 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam về nhiệm kỳ Đại hội các Chi hội, BCH Hội Kế toán thành phố Hà Nội ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi hội Kế toán 
Số lần đọc : 179 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Dịch vụ làm thủ tục thuế hình thành và phát triển từ năm 2009 đến nay đã có nhiều người được cấp chứng chỉ hành nghề và nhiều công ty dịch vụ làm thủ tục thuế ra đời phục vụ tốt cho cộng đồng và gặt hái nhiều thành công. Hàng năm Tổng cục Thuế tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế trên phạm vi cả nước.
Số lần đọc : 899 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Lớp ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012
Số lần đọc : 704 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Lạm phát hạ nhiệt nhưng kinh tế không tăng trưởng cao hơn, doanh nghiệp càng thiếu động lực sản xuất, trong khi người tiêu dùng vẫn phải mua hàng giá đắt.
Số lần đọc : 364 - Like: 1 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

1