18 Tháng Tám 2019
Ngày 5/7/2019 tại hội trường UBND huyện Đông Anh (Tp. Hà Nội), Chi hội Kế toán huyện Đông Anh đã tổ chức Đại hội lần thứ II thành công tốt đẹp, nhất trí bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Anh Dũng - Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Chi hội.
Số lần đọc: 13 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0