06 Tháng Mười Hai 2019
Ngày 07/10/2019, đồng chí Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch Hội Kế toán TP Hà Nội - Giám đốc Sở tài chính đã có lẵng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục Trưởng cục Thuế TP Hà Nội.
Số lần đọc: 30 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0