31 Tháng Năm 2023

Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội thành lập mới trong năm2021 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% phí sử dụng 01 (một) năm chữ ký số và500 hóa đơn điện tử của một trong các thành viên thuộc liên danh VNPT– VIETTEL– MISA – BKAV.

Số lần đọc: 130 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0